Nurture you | Tonia Kouka

Μεσογειακή διατροφή:  Ένας τρόπος ζωής για το σήμερα
December 16, 2022
tk-food-pyramid-title

Η συγκεκριμένη Μεσογειακή Πυραμίδα αποτελεί μια νέα γραφική αναπαράσταση που προσαρμόζει τα διαφορετικά διατροφικά και κοινωνικοοικονομικά πλαίσια της Μεσογειακή διατροφής και κάνει αναφορά σε νέες συστάσεις σχετικά με τον τρόπο ζωής, τη διατροφή, τις κοινωνικο πολιτιστικές, περιβαλλοντικές και υγειονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι στο σήμερα.

tk-food-pyramid

1ον Εισάγεται η έννοια της σύνθεσης των «κύριων γευμάτων» για την ενίσχυση του διατροφικού προτύπου ποιο κοντά στη φύση.

2ον Τονίζεται η λιτότητα και η μετριοπάθεια στο μέγεθος της μερίδας λόγω της μεγάλης πρόκλησης που αποτελεί πλέον η παχυσαρκία για τη δημόσια υγεία.

3ον Συμπεριλαμβάνει ποιοτικά πολιτιστικά στοιχεία και στοιχεία του τρόπου ζωής, όπως η ψυχαγωγία, οι γαστρονομικές δραστηριότητες, η σωματική δραστηριότητα και η επαρκής ανάπαυση, μαζί με τις συστάσεις αναλογίας και συχνότητας κατανάλωσης φαγητού. 

Επίσης αυτές οι προσθήκες γίνονται χωρίς να παραλείπονται άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την παραγωγή, την επιλογή, την επεξεργασία και την κατανάλωση τροφίμων, όπως η εποχικότητα, η βιοποικιλότητα και τα παραδοσιακά, τοπικά και φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα.

Η υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής αλλά και η διατήρηση πολιτιστικών στοιχείων θα πρέπει να ληφθούν υπόψη προκειμένου να αποκτηθούν όλα τα οφέλη από την Μεσογειακή Διατροφή και να διατηρηθεί αυτή η πολιτιστική κληρονομιά.

Μετριοπάθεια

Τα μεγέθη σερβιρίσματος πρέπει να βασίζονται στη λιτότητα και τη μετριοπάθεια, ώστε να προσαρμόζεται ο αστικός και σύγχρονος τρόπος ζωής στις ενεργειακές ανάγκες. Αυτή η πτυχή τονίζεται λόγω της μεγάλης πρόκλησης που αποτελεί η παχυσαρκία για τη δημόσια υγεία.

Κοινωνικοποίηση

Η ευχαρίστηση είναι σημαντική για την κοινωνική και πολιτιστική αξία του γεύματος πέρα ​​από τις διατροφικές πτυχές. Υπό αυτή την έννοια, πρέπει να ληφθούν υπόψη αρκετοί παράγοντες που σχετίζονται με το φαγητό (ως κοινωνικό γεγονός), όπως οι γαστρονομικές δραστηριότητες, η γνώση που μεταδίδεται από γενιά σε γενιά και ο χρόνος που αφιερώνεται σε γεύματα που σχετίζονται με τον καθημερινό ρυθμό της ζωής. Όλες αυτές οι πτυχές συμβάλλουν στη δημιουργία ή την ενίσχυση της κοινωνικότητας, της επικοινωνίας και της ταυτότητας των κοινοτήτων. Το να μοιράζεστε φαγητό με την οικογένεια και τους φίλους γύρω από το τραπέζι αντιπροσωπεύει κοινωνική υποστήριξη και μια αίσθηση κοινότητας. Η ευχαρίστηση που σχετίζεται με την ευχαρίστηση των γευμάτων μπορεί να επηρεάσει θετικά τις διατροφικές συμπεριφορές.

Γαστρονομικές δραστηριότητες

Η ανάπτυξη γαστρονομικών δραστηριοτήτων όπως η μαγειρική, η κατασκευή χειροτεχνίας, η οργάνωση του οικιακού χώρου και άλλες τεχνικές που σχετίζονται με το φαγητό είναι βασικές για την κοινωνική αναπαραγωγή της ταυτότητας κάθε συγκεκριμένου πολιτισμού. Έτσι, τονίζεται η αφιέρωση αρκετού χρόνου και χώρου για τέτοιες γαστρονομικές δραστηριότητες, λαμβάνοντας υπόψη τον ρόλο τους στα καθημερινά γεύματα, τις γιορτές και τις θρησκευτικές γιορτές σε κάθε πολιτισμό.

Σωματική δραστηριότητα

Η τακτική άσκηση μέτριας σωματικής δραστηριότητας (τουλάχιστον 30 λεπτά κατά τη διάρκεια της ημέρας) χρησιμεύει ως βασικό συμπλήρωμα της διατροφής εξισορροπώντας την ενεργειακή πρόσληψη, διατηρώντας υγιές σωματικό βάρος και παρέχοντας πολλά άλλα οφέλη για την υγεία. Η σωματική δραστηριότητα δεν περιλαμβάνει μόνο αθλήματα όπως ποδόσφαιρο, χορό, τζόκινγκ, ποδηλασία κ.λπ., αλλά και περπάτημα, σκάλες, δουλειές του σπιτιού, κηπουρική κ.λπ.

Επαρκής ανάπαυση

Η ξεκούραση κατά τη διάρκεια της ημέρας καθώς και ο επαρκής νυχτερινός ύπνος είναι επίσης μέρος ενός υγιεινού και ισορροπημένου τρόπου ζωής. Επιστημονικά στοιχεία έχουν δείξει ότι μια σύντομη ανάπαυση μετά το φαγητό είναι μια υγιεινή και παραδοσιακή μεσογειακή συνήθεια που βοηθά στην προώθηση ενός ισορροπημένου τρόπου ζωής. Ο μεσημεριανός ύπνος μετά το φαγητό είναι μια ολοένα και πιο διαδεδομένη συνήθεια στις μεσογειακές χώρες και σε όλη την Ευρώπη.

Εποχικότητα

Η προτίμηση για εποχιακά, φρέσκα και ελάχιστα επεξεργασμένα τρόφιμα μπορεί στις περισσότερες περιπτώσεις να μεγιστοποιήσει την περιεκτικότητα σε προστατευτικά θρεπτικά συστατικά και ουσίες στη διατροφή. Ειδικά στην περίπτωση των νωπών προϊόντων, διάφοροι παράγοντες επηρεάζουν τη θρεπτική τους αξία: οι χρησιμοποιούμενες μέθοδοι καλλιέργειας, η συγκεκριμένη ποικιλία που επιλέγεται, η ωριμότητα κατά τη συγκομιδή, ο χειρισμός μετά τη συγκομιδή, η αποθήκευση, η έκταση και το είδος της μεταποίησης και η απόσταση που μεταφέρεται. Έτσι, όλες οι αποφάσεις και οι πρακτικές στο σύστημα τροφίμων –από το χωράφι μέχρι να φτάσει στο τραπέζι– επηρεάζουν την περιεκτικότητα των τροφίμων σε θρεπτικά συστατικά.

Παραδοσιακά, τοπικά, φιλικά προς το περιβάλλον και προϊόντα βιοποικιλότητας

Η συνεκτίμηση των παραδοσιακών, τοπικών, φιλικών προς το περιβάλλον και βιοποικιλών προϊόντων, όποτε είναι δυνατόν, συμβάλλει στη διατήρηση των μεσογειακών τοπίων και της θάλασσας. Επιπλέον, η Μεσογειακή Διατροφή, ως φυτοκεντρικό διατροφικό πρότυπο, συμβάλλει περαιτέρω στη διατήρηση του περιβάλλοντος, καθώς συνεπάγεται μείωση της κατανάλωσης ζώων και κατά συνέπεια, χαμηλότερες απαιτήσεις σε έδαφος, νερό και ενεργειακούς πόρους. Όλα αυτά τα στοιχεία εκφράζουν τον βιώσιμο χαρακτήρα της ΜΔ σε έναν όλο και πιο παγκοσμιοποιημένο κόσμο.

Η πυραμίδα αντικατοπτρίζει τη μεταβαλλόμενη διαδικασία που υφίσταται η MΔ στις μεσογειακές κοινωνίες. 

Αυτή η νέα γραφική αναπαράσταση σχεδιάστηκε ως μια απλοποιημένη πυραμίδα του κύριου πλαισίου, που θα προσαρμοστεί στις συγκεκριμένες πραγματικότητες διαφορετικών χωρών (π.χ. μεγέθη μερίδων) και στις παραλλαγές στο διατροφικό πρότυπο που σχετίζονται με τα διάφορα γεωγραφικά, κοινωνικο-οικονομικά και πολιτιστικά πλαίσια της περιοχής της Μεσογείου

Έτσι, η πυραμίδα αναπτύσσεται ως εργαλείο για να μας βοηθήσει να υιοθετήσουμε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *